Lekcje z OK

>OK to skrót od Ocenianie kształtujące.

Ta metoda polega na pozyskiwaniu przez nauczyciela i ucznia w trakcie nauczania informacji, które pozwolą rozpoznać, jak przebiega proces uczenia się, aby:

• nauczyciel modyfikował dalsze nauczanie,

• uczeń otrzymywał informację zwrotną pomagającą mu się uczyć.
 

Liczne badania i raporty dowodzą, że ocenianie kształtujące (OK) jest bardzo efektywnym sposobem podnoszenia osiągnięć uczniów. John Hattie w swoich meta badaniach (Visible Learning) stawia ocenianie kształtujące na czele najkorzystniejszych interwencji w nauczaniu. Przedstawiamy dwa podejścia do oceniania kształtującego. Jedno od strony technik i sposobów zastosowania OK – Elementy oceniania kształtującego i drugie od strony idei – po co stosujemy ocenianie kształtujące – Strategie oceniania kształtującego."

Ten cytat pochodzi ze strony: http://www.ceo.org.pl/pl/ok

E-mail: wiemal@op.pl


Gry do pobrania:

Gry Magdalenki
dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie na różnych poziomach
gry_magdalenki.zip
Compressed Archive in ZIP Format 2.7 MB